Eesti vähiregistri andmetel põhinev analüüs näitab märgatavat emakakaelavähi haigestumuse suurenemist Eesti naiste seas ajaperioodil 1998–2008, vahendab Med24.

Aastatel 1998–2008 registreeriti kokku 1826 esmast emakakaelavähi juhtu, nendest 1555 olid lamerakk-kartsinoomid (85,2%), 116 adenokartsinoomid (6,4%) ja 155 (8,5%) muu morfoloogiaga kasvajad (vt tabel 1). Keskmine vanus emakakaelavähki haigestunutel oli 54,3 aastat ja lamerakk-kartsinoomi haigestunutel 53,2 aastat. Noorim lamerakk-kartsinoomi diagnoosi saaja oli 20-, vanim 98-aastane.

Adenokartsinoomidesse haigestumus oli suur üle 50 aasta vanuste naiste seas. Vaatamata sellele, et adenokartsinoomide juhtusid on vähe, on näha haigestumuse suurenemist pea kõikides vanuserühmades.