Portaalile Med24 vastab haigekassa esmatasandipaketi talituse juht Külli Friedemann:

Seadusandluse kohaselt tasub mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli eest mootorsõidukijuht ja juhtimisõiguse taotleja ise, kuigi võib tasuda ka tööandja. Obstruktiivse uneapnoe sündroomi kahtluse korral saab patsiendi suunata unemeditsiiniarsti (somnoloogi) konsultatsioonile ja vajaduse korral tehakse ka diagnoosi kinnitamiseks vajalikud spetsiifilised uuringud. Obstruktiivse uneapnoe sündroomi diagnoosi kinnitamiseks tehtavate uuringute tõttu võib tervisetõendi hind sõltuvalt tehtud uuringust kujuneda suuremaks. Uneapnoe diagnoosimise alus on patsiendi sümptomite kirjeldus ja une kvaliteedi hindamine polüsomnograafia või kogu öö digitaliseeritud pulssoksümeetrilise uuringu abil. Tervisekontrolli läbimisega seonduvad kulud sõltuvad
tervisekontrolli tegija määratud hinnakirjast. Patsiendi suunamine uuringule konkreetsesse raviasutusse sõltub patsiendi vajadusest ja perearsti otsusest.

2016. aastal jätkab haigekassa uuringute eest tasumist vastavalt vabariigi valitsuse määrusega kinnitatud „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus“ toodud tingimustele. See tähendab, et haigekassa tasub uneuuringute eest määruses nimetatud seisundite ja kaasuvate haiguste esinemisel. Teenuste loetelu ja tasumise tingimuste muutmine toimub kord aastas haigekassale esitatud taotluste alusel. Iga taotluse puhul hinnatakse taotletava teenuse meditsiinilist tõenduspõhisust, kulutõhusust, mõju ravikindlustuse eelarvele ning mõju ühiskonnale ja tervishoiupoliitikale. Kui kõik kriteeriumid on täidetud, siis on võimalik lisada uus teenus või olemasoleva teenuse laiendatud rakendustingimused loetellu. Täpsemat infot vaata siit.