Eelmise aasta veebruaris Viljandimaale Kõo Agro Siimani farmi juurde biometaani tootmise üksuse rajamiseks eraldatud ligi kolme miljoni euro suurune toetus ajas arendaja OÜ Biometaan ja toetusotsuse teinud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) sõnasõtta. Esimene väitis, et riik pole lillegi liigutanud biometaani hinna ühtlustamiseks maagaasi hinnaga, teine oli seisukohal, et ärimehed ei suuda ajagraafikust kinni pidada.

Läinud teisipäeval sai KIK Biometaani juhtidelt siiski lubaduse, et projektiga püütakse edasi minna ning järgmisel nädalal kuulutatakse välja projekteerimis- ja ehitushange. KIK omalt poolt andis kinnituse, et valitsus on ette valmistanud määruse eelnõu, millega antakse toetust riigiasutustele, kes panevad ühistranspordi hangetesse kohustuse teenindada liine biometaani kütusena kasutavate bussidega.