Mõne aasta eest avati Matsalu rahvuspargis Rõudes uus sild-regulaator ning nüüd valmis peaaegu samasugune ka Kloostris. Sillad töötavad kahekesi koos sel moel, et vajadusel saab nii üle Kasari ja kui ka Rõude jõe olevate sildade lüüsid ühel ajal osaliselt sulgeda. Niimoodi takistatakse vee äravoolu Rõude ja Kasari jõel ning vesi valgub Matsalu luhale. Luht on vaja hoida niiskena sellepärast, et seal pesitsevad paljud ohustatud linnuliigid, näiteks kurvitsalised, kes vajavad vesist maad, kirjutab portaal Läänlane.

Kuid Kloostri sild-regulaator pole tähtis vaid Matsalu linnustiku säilimiseks. See on ka üks tähtsaim projekt Kasari luha hooldamiseks. Talunikud pääsevad rasketehnikaga üle silla heina niitma ning heinapalle ära tooma.