Jõgeva, Saare, Torma, Palamuse ja Puurmani valla internetikodulehel oli teade, et nad otsivad ettevõtjat, kes nende territooriumil rändkaupluseteenust osutaksid. Vallavalitsused on koostöö raames valmis rändkaupluse tegevust toetama.

Jõgeva vallavanem Enn Kurg lausus, et praegu on Jõgevamaal tegutsemas ühe Torma valla firma rändkauplus. Tema sõnul on firmal tarvis teenuse osutamise jätkamiseks uus buss soetada, aga pangast selleks laenu ei anta. Seetõttu pöördus rändkauplusega tegeleva firma esindaja omavalitsuste poole palvega uue bussi ostu toetada. Kure kinnitusel otsustasid omavalitsuste juhid, et uurivad turgu ja püüavad välja selgitada, kas oleks veel teisigi firmasid, kes Jõgevamaal taolise teenuse osutamisest huvitatud võiksid olla. Kui pakkujad leitaks, siis oleksid omavalitsused valmis uuele rändkaupluseteenuse pakkujale toetust maksma, nagu seda siiani on tehtud. Kuid ükski taolise teenuse osutaja endast märku ei andnud ja toetuse andmise otsust Jõgeva vallas veel langetatud pole.

Rändpoe järele on vajadus jätkuvalt olemas ning inimesed on sellega maal harjunud. Lisaks võimalusele vajalik toidukraam kodu lähedalt hankida, on oluline ka kaupluse ootamise ja seal ostlemisega kaasnev suhtlemisvõimalus.

Osaühingu Maksibussid juhatuse liige Harri Luht lausus, et nemad pakuvad küll praegu rändkaupluse teenust, kuid olemasolev buss on amortiseerunud ja tegevuse jätkamiseks on vaja uus soetada. Buss, millega praegu inimesi teenindatakse, on hangitud 1980. aastatel. Pangad paraku taolise bussi ostmiseks laenu ei anna, sest ei pea sellist tegevust ettevõtluseks.

Soomes Lahtis valmistatakse spetsiaalselt rändkaupluseks mõeldud busse, aga see võib maksta kuni 280 000 eurot. Uue rändkaupluse soetamiseks vajatakse n-ö uut alust, mille peale ise buss valmis ehitada.

Loe edasi Vooremaast.