Kui vana on Eesti põllumajandus? Juba 1800 aastat e.m.a kasvatati Eestimaal veiseid, sigu, lambaid, kitsi ja hobuseid.

1897.a elas 19,2% rahvastikust linnas. 2010. a elas linnades 69,5% elanikkonnast.

1938.a loomi (tuhandetes): hobuseid 219, veiseid 660, lambaid 649, sigu 384.

2010. a loomi (tuhandetes): hobuseid 5,4 , veiseid 236, lambaid 85, sigu 373.

Maakasutus 1938. a 2,75 milj. ha , 2014. a 1,31milj. ha

2012. aastal võeti põllumajandusameti ja veterinaar- ja toiduameti poolt analüüsideks kokku 281 proovi. Proove võeti 35-st erinevast toidu liigist. Neid uuriti ligi 350 erineva taimekaitsevahendi jäägi suhtes.

Võetud 281-st proovist olid nõuetele vastavad 280 analüüsitulemust.
Üle kehtestatud piirnormi sisaldas taimekaitsevahendite jääke üks proov
144 proovi ei sisaldanud ühtegi jääki.

"Eesti põllumees hoolib keskkonnast, ta on haritud ja teadlik majandaja.
Oma tööga kujundame me kauneid maastikke ja tahame oma lastele pärandada maa, kus on ilus elada," ütles Tõnu Post ettekande lõpetuseks.