Uus raamistik tugineb olemasoleva kliima- ja energiapaketi 2020. aasta eesmärkidele. Samuti on see oluline vahesamm, liikumaks vähese kasvuhoonegaaside heitega, keskkonnasõbralikuma majanduse ning konkurentsivõimelise ja turvalise energiasüsteemi suunas.