Kuidas toetab Soome riik oma farmereid?

Soome põllumajandus rajaneb Euroopa Liidu (EL) toetusskeemidele. Need hõlmavad otsetoetusi, mida rahastab EL ning Soome riigi eelarvest kaasfinantseeritavaid vähem soodsate alade ja põllumajanduslikke keskkonnatoetusi.