“Eesti teadlastelt oodatakse teadussaavutusi ja läbimurret maailmas. Rakendusliku läbimurde saavutamise eelduseks on teaduslik-tehniline baas ja puhta ruumiga labor, mis vastab ravimitootmise tingimustele,” ütles Biolaborite OÜ nõukogu liige ja MTÜ Rakuravi asutaja, rakubioloog PhD Toomas Neuman.

Puhta ruumiga laborit tuleb avama majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Avaüritusel tutvustavad puhta ruumiga laborit ja seal toimuvat tööd, tüvirakkude tootmist ja paljundamist ning rakuteraapia kasutamist meditsiinis Rakuravi klastri liikmesorganisatsioonide esindajad rakubioloog PhD Toomas Neuman (Biolaborid, Cellin Technologies) ja veresoontekirurg MD Andrus Loog (Taastava Kirurgia Kliinik).

“Rakuravi on meditsiini tulevikuala, mis võimaldab inimest tema enda kehast võetud tüvirakkudega ravida. Arsti ja kirurgina loodan, et avatav labor annab võimaluse luua ja arendada kogu maailma meditsiini jaoks uuenduslikke ravivõtteid,” ütles dr Andrus Loog Taastava Kirurgia Kliinikust.

Tüvirakkude tootmiseks kliiniliste rakenduste tarbeks on vajalik GMP (rahvusvaheliste heade tootmistavade) standarditele vastav puhas ruum. Puhtaks ruumiks nimetatakse laborit, kus spetsiaalse jälgimis- ja mõjutamissüsteemiga tagatakse vajalike näitajatega aseptiline keskkond.

Rakuravi kliinilised rakendused põhinevad nii maailmas juba olemasolevatel teadusideedel ja rakendustel kui ka Eesti teadlaste originaalsetel ideedel.

Rakuravi klaster loodi 2011. a, klastri liikmesorganisatsioonid on Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum, Tallinna Tehnikaülikool, Ortopeedia Arstid, Taastava Kirurgia Kliinik, Medco Partners, Protobios, Cellin Technologies, Kevelt, Biolaborid, LabAs, E-Geen ja Vähitehnoloogia Arenduskeskus.

„Labori avamine Tallinna Teaduspargis Tehnopol loob tipptasemel keskkonna, mis on eelduseks maailma muutvate ettevõtete sünniks. Pargis tegutsevate alustavate ja kiire kasvutempoga ettevõtete näitel näeme, et bio- ja tervisetehnoloogia valdkonnas on olemas teadmised ja oskused globaalsetel turgudel läbilöömiseks. Labor annab juurde seni puudunud tootearenduse ja testimise võimalused,“ ütles Tallinna Teaduspargi Tehnopol juhataja Jaak Raie.

Rakuravi klastrit ja labori ehitamist on toetanud EAS ja Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.