Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni tegusad naised valivad aasta naist juba kaheksandat aastat järjest. Miks me seda teeme?

Naise roll ühiskonnas on ülioluline. Naine ei saa olla määratud kui pelk bioloogiline keha, vaid kui inimene ja kodanik.

Naine on eriline, sest ainult tema suudab endas ühendada inimeseks olemise kõik aspektid - realiseerida oma isiksuseomadusi spetsialistina tööl, kanda endas uut elu ja aidata lapsel inimeseks saada, samal ajal lüüa kaasa ühiskonna parema toimimise nimel. Naine ju teab, mis on tema lapsele, s.t tulevikule parim.

Praegu tegeldakse aktiivselt feminismi probleemide ja sookvootidega. Et juhatustes oleks mingi arv naisi, et valimisnimekirjad moodustataks "tõmblukumeetodil". Samas on rõhk tihtipeale asetatud naiste kahjuks - tähtis ei ole ju mitte naine kui sootunnus, vaid kui mõtlev ja arukas isiksus.

Oluline on anda võimalus just tarkadele naistele. Muutusi on väga vaja. Nii poliitika kui suured ärid toimivad liiga sageli kui kartellid, rägbimeeskonnad ja maffia.

On onupojapoliitika, aga pole täditütrepoliitikat, on vihamees, torumees jne. Vajame ametitesse rohkem naiselikku empaatiat, arukust, mõistlikkust, hoolimist keskkonnast ja inimestest. Et muuta olukord ühiskonnas paremaks, peame mängureegleid muutma. Naisi on tarvis aktiivsesse ellu palju rohkem, sest praegu juhtub sageli nii, et need vähesedki karjäärinaised võtavad pahatihti omaks meheliku ellusuhtumise ja mõtlemismudelid ega rikasta töökultuuri, vaid muutuvad rindadega meesteks. Enamasti ei soovi naised just seepärast kõrgeid poste vastu võtta, et neilt võetakse õigus olla nemad ise.

Hiljutistes soouurimustes on välja tulnud, et enamasti läheb naine poliitikasse olukorda paremaks muutma, mees aga kärjääri tegema. Samas on naise jaoks prioriteet number üks laps, mida panevad aga kehva maksusüsteemi tõttu pahaks ülemused ja kollegid. Vaesed lapsed, kui oluline on, et keegi neist ikkagi veel kõigele vaatamata üle kõige hooliks!

Ideaalne oleks muidugi harmooniline tasakaal meesja naiselemendi, yin´i ja yang´i vahel. Kumbki ei saa tegelikult teiseta hakkama. Paljud mehed on juba mõistnud selle harmoonia vajalikkust, on naiste suhtes tähelepanelikud ja arvestavad, kuid liiga palju on veel ka meesšovinismi, üleolekut, domineerimisiha.

Ühiskond saaks olukorra parandamiseks palju ära teha, võimaldades naisel realiseerida end nii emana kodus kui spetsialistina töökohal. Näiteks annaks osalise tööaja rakendamine emale (miks mitte ka isale) võimaluse täita vanemakohust algklassilapse ees, samuti maandaks see tööandja riske haiguste puhul ja väldiks tööaja varastamist. Osalist tööaega peaks toetama ka maksusüsteem. Naised on väga targad ja head spetsialistid, kuid neilt nõutakse liiga palju - kodu, lapsed, töö, kõike 100%! Kodused emad ei ole mingi lahendus, sest lapsed õpivad jäljendades ja ema-koduteenija ei pruugi alati suuta vahendada ja õpetada lapsele kaasaegset elu kogu selle täiuses ja komplitseerituses.

Lapsed vajaksid ka tasuta huviharidust - sporditreeninguid, huviringe. Et täita väärtuslikult aeg tundide lõppemise ja vanemate töölt tuleku vahel. Et ei peaks olema tänaval või internetis.

Niisiis, püüdleme ideaali poole, maailma poole, kus valitseb õnn ja harmoonia. Eesmärki püstitamata ei ole võimalik liikuda soovitud suunas. Veda naised oma tegususes kogevad olukorra parandamise vajadust ja oskavad näha ka võimalusi ja lahendusi.

Me kutsume üles märkama naist, kes on ise osanud oma elu nii korraldada, et teda jätkub kodule, tööle ja ühiskonnale.

Kes on üles kasvatanud või kasvatamas lapse(d), kes on leidnud töö, mis paelub ja on positiiselt nähtav ka oma kogukonnas.

Alustame maailma parandamist kodu ümbert, kuid kindlasti on suureks eesmärgiks muuta oluorda kogu riigis nii, et ühiskond looks naise täiusliku inimesena realiseerimiseks parimad tingimused. Tunnustame naisi ja väärtustame nende aktiivsust!

Viimsi aasta naise nominente võite esitada naistepäevani, 8. märtsini 2013 elektrooniliselt info@harmoonikum.ee või paberkandjal Pargi tee 8, Viimsi, Harmoonikum.

Reglement www.veda.ee ja www.harmoonikum.ee.