Aasta põllumehe tiitel antakse edukale tegevpõllumehele maamajanduse ja maaelu silmapaistva edendamise eest. Aasta põllumees peaks olema oma erialal kompetentne ja uuendusmeelne ning orienteeruma Euroopa Liidu ühises põllumajanduspoliitikas.

Aasta põllumeest peaksid iseloomustama järgmised näitajad:

- põllumajandustootmine on ettevõtte põhitegevus;
- tootmine on uuenduslik ja keskkonnahoidlik;
- jätkusuutlikuks arenguks kasutatakse sobilikku tehnoloogiat;
- ettevõtte majandamine on eeskujulik;
- maaelu tunnustatud edendaja ja ühistegevuses osaleja.

Kandidaate saavad esitada põllumajandusega seotud liidud, ühingud, seltsid ja organisatsioonid. Ootame kandidaate põllumajanduse erinevatest valdkondadest ja maakondadest. Konkursile võib esitada ka eelmiste aastate kandidaate.

Kandidaatide esitamise viimane tähtaeg on 21. mai 2012.

Ettepanekud koos kandidaadi ankeediga (ankeedi saab Maalehe või Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja internetiküljelt) palume saata Maalehe toimetusse e-postil silja.lattemae@maaleht.ee, märgusõna "Aasta põllumees". Kandidaate tutvustame Maalehe veergudel, lõpliku valiku teeb žürii sügisel.

.