Krievārs tõi positiivsena välja, et seitse aastat on muutnud ka põllumeeste tegutsemise mentaliteeti ehk üksi rassimise asemel on asutud koostööd tegema. Kõige edukam on see Lätis piimandussektoris ning kõige kehvem lihasektoris. Viimasel puhul avaldub see Krievārsi sõnul ka hindades, mis on ELis madalaimad.

Muret tekitavad ka konkurentsiameti poolt seatud reeglid turuosa suuruse kohta monopoolsetele ettevõtetele. See raskendab kohalike ettevõtete konkurentsi sisse tulevate suurte ja tugevate ettevõtetega. "Kohalikud ettevõtjad lihtsalt ei suuda suurte kompaniidega võistelda."

Krievārs märkis, et kui Läti ei suuda tugevdada oma ettevõtteid ning muuta seadusi, siis liigutakse sinna, kuhu jõudis Suurbritannia. Sealsed farmerid pole suutnud moodustada tugevaid ühistuid ning saavad madalaimat tasu piima eest ja võitlevad tõsiselt, et kõrgete tootmiskuludega ellu jääda.

Krievārsi hinnangul pole Lätis hästi toiminud ka maaelu toetamise programm, sest külad jäävad tühjemaks ning koole suletakse. "Seda probleemi peame oluliselt paremini teadvustama."

Suurt muret tekitab ka kapitali vaba liikumine, mistõttu on palju põllumajandus- ja metsamaad läinud 15 vanema liikmesriigi kätte.

Lätis tuntakse muret kõrgete kulude pärast. Krievārs ütles, et kuigi arvatakse nagu oleks kulud Lätis madalamad, siis tegelikult on need peale liitumist ELiga oluliselt kasvanud. "Liitumise järgselt tõusis näiteks väetise hind kolm korda, kuigi tegemist oli sama Venemaalt toodava väetisega, ent nüüd tuli see läbi ELi." Ta lisas, et ainus madal kulu võrreldes teiste liikmesriikidega on palgad.

Edukamaks toimimiseks tuleks rohkem hakata tootma ja eksportima põllumajanduses lisandväärtusega tooteid. Praegu eksporditakse peamiselt toorainet.