Aasta põllumehe tiitel antakse edukale tegevpõllumehele maamajanduse ja maaelu silmapaistva edendamise eest. Aasta põllumees peaks olema oma erialal kompetentne ja uuendusmeelne ning orienteeruma Euroopa Liidu ühises põllumajanduspoliitikas.

Aasta põllumeest 2010 peaksid iseloomustama järgmised näitajad:

* põllumajandustootmine on ettevõtte põhitegevus;
* tootmine on uuenduslik ja keskkonnahoidlik;
* jätkusuutlikuks arenguks kasutatakse sobilikku tehnoloogiat;
* toodang on ELi ühisturul konkurentsivõimeline;
* maaelu tunnustatud edendaja ja ühistegevuses osaleja.

Kandidaate saavad esitada liidud, ühingud, seltsid ja omavalitsused. Konkursile võib esitada ka eelmiste aastate kandidaate.

Kandidaatide esitamise viimane tähtpäev on 20. mai.

Ettepanekud palume saata Maalehe toimetusse märgusõnaga "Aasta põllumees", millele lisada kandidaadi ankeet. Kandidaate tutvustame Maalehe veergudel, lõpliku valiku teeb žürii sügisel.

www.maaleht.ee, www.epkk.ee