Arraku poolt hääletas 344 lugejat. Kokku oli vastanuid 978.

Foto: Raivo Tasso