Aasta põllumehe tiitel antakse edukale tegevpõllumehele maamajanduse
ja maaelu silmapaistva edendamise eest. Aasta põllumees
peaks olema oma erialal kompetentne ja uuendusmeelne ning
orienteeruma Euroopa Liidu ühises põllumajanduspoliitikas.

Aasta põllumeest 2009 peaks iseloomustama järgmised näitajad:

- Põllumajandustootmine on ettevõtte põhitegevus.
- Tootmine on uuenduslik ja keskkonnasõbralik.
- Kasutab jätkusuutlikuks arenguks sobilikku tehnoloogiat.
- Toodang on ELi ühisturul konkurentsivõimeline.
- On maaelu tunnustatud edendaja ja osaleb ühistegevuses.
- Tootmine baseerub Eesti kapitalil või Eesti kapitali enamusosalusel.

Kandidaate võivad esitada liidud, ühingud, seltsid ja omavalitsused. Konkursile võib esitada ka eelmiste aastate kandidaate.

Kandidaatide esitamise viimane tähtpäev on 15. mai. Ootame ettepanekuid kõigist maakondadest!

Ettepanekud saata Maalehe toimetusse märgusõnaga "Aasta põllumees", millele lisada kandidaadi ankeet (ankeedi saab Maalehe ja põllumajanduskaubanduskoja Interneti-küljelt). Kandidaate tutvustame Maalehe veergudel, lõpliku valiku teeb žürii sügisel.