Kommentaar veebilehelt:

Avo Samarüütel on jätkusuutliku põllumajandusettevõtte juht, kes on maamehelikult sihikindel, tasakaalukas, tagasihoidlik, aus, sõbralik ja mõistev, kes väärtustab ja hindab maaelu ning meeskonnatööd.

Aastatepikkuse visa tööga on Avo Samarüütel suutnud luua tööka, vastutustundliku ja sõbraliku kollektiivi ning loonud töötajatele head töö- ja palgatingimused. Töötajatele on firma poolt antud võimalus oma tervise eest hoolt kanda.

Põllumajandusettevõttes on tipptasemel tehnika, kuid ettevõttejuhina hindab ja austab ta eelkõige inimest, kes oma tegevusega loob tehnikale lisaväärtuse. Märkimisväärne on, et kõik töötajad osalevad ettevõtte arengule suunatud otsustusprotsessides.

Avo Samarüütel on kohaliku elu aktiivne arendaja, aidates kaasa hariduse, kultuuri- ja sporditegevuse edendamisele, toetades kollektiive ja kohalike ürituste läbiviimist.

Teotahtelist ettevõttejuhti iseloomustab oskus näha ja mõista maaelu kõige laiemas kontekstis.

Teiseks jäi Endel Albin 209 häälega ning kolmandaks Aldo Vaan 116 häälega.

Hääletajate vahel loositi välja DVD-mängija, mille õnnelikuks omanikuks on Jelena Strandberg.