1. Kandidaadi andmed

nimi -
sünniaeg -
aadress, postiindeks, telefoni number, e-post -
haridus -
ametialane teenistuskäik -
ajaline osavõtt põllumajandusettevõtte tööst -

2. Ettevõte

nimi, asukoht, aadress -
ettevõtte juriidiline vorm -
kandidaadi omandisuhe -
maa (hektarites), omandisuhe maasse, maakasutus -
EL toetuste kasutamine -
perekonna osavõtt kandidaadi tegevusalal -
palgatööjõud -

3. Põhitegevuse liik ja mahunäitajad

4. Põllumajandustoodangu töötlemise liik ja käive (t) -

5. Põllumajandustoodangu turustamise liik ja käive (t) -

6. Lisategevuse liik ja mahunäitajad -

7. Majandamistingimused

tootmishooned, tehnoloogia -
keskkonnanõuetele vastavus -
maastiku korrashoid -

8. Majanduslikud tulemused

aastakäive (aastakäive töötaja kohta), investeeringud, majandusnäitajad -

9. Maamajanduse ja maaelu edendamine -

10. Kandidaadi tuntus, ühistegevusest osavõtt -

11. Põhjendus, miks kandidaat väärib aastapreemiat -

12. Kandidaadi esitanud organisatsioon (aadress, vastutav esindaja, allkiri) -